Staff

Rhestr Staff 2018-19

Uwch Dîm Arwain

Prifathro: Mr Meurig Jones (MRJ)
Dirprwy Brifathrawes: Mrs Lisa Woodrow (LVW)
Pennaeth Cynorthwyol: Miss Catrin Evans (CEE)
Pennaeth Cynorthwyol: Miss Meleri Jones (CMJ)

Cynnydd a Lles

Cydlynydd ADY: Ms Siân Moore (SAM)
Arweinydd Cynnydd a Lles Cyfnod Allweddol 3: Mr Owain Tudur (OWT)
Arweinydd Cynnydd a Lles Cyfnod Allweddol 4: Mr Iwan Jones (IGJ)
Arweinydd Cynnydd a Lles Cyfnod Allweddol 5: Mrs Non Lewis (NOL)
Pennaeth Blwyddyn 7: Mr Owain Tudur (OWT)
Pennaeth Blwyddyn 8: Mr Meirion Morgan (MWM)
Pennaeth Blwyddyn 9: Mrs Angharad Howard (ASH)
Pennaeth Blwyddyn 10: Mr Tomos Loosemore (TOL)
Pennaeth Blwyddyn 11: Mr Iwan Jones (IGJ)

Iaith a Chyfathrebu

Uwch Arweinydd Maes: Miss Sian Davies

Y Gymraeg

Miss Sian Davies (SID) Arweinydd yr adran
Miss Esyllt Thomas (EMT) Dirprwy Arweinydd
Mr Iwan Jones (IGJ)
Mrs Non Lewis (NOL)
Miss Sian Phillips (SGP)

Adran Saesneg

Miss Judith Williams (JNW) Arweinydd yr adran
Miss Carys Johnson (CEJ) Dirprwy Arweinydd
Mr Tomos Loosemore (TOL)
Mrs Rhian Hughes (RAH)
Mr Alexander Price (ALP)
Mrs Amanda Weeks (AJW)
Mrs Emily Pugh (EKP)
Mrs Lisa Woodrow (LVW)

Sbaeneg

Miss Bethan Williams (BLW) Arweinydd yr Adran
Mr Lee Taylor (LJT)

Mathemateg a Rhifedd

Uwch Arweinydd Maes: Mr Owen Lewis

Mathemateg

Mr Owen Lewis (OPL) Arweinydd yr adran a chydlynydd rhifedd
Mr Carwyn Davies (CJD) Dirprwy Arweinydd Mathemateg
Mrs Angharad Howard (ASH) Dirprwy Arweinydd Rhifedd
Mr Meirion Morgan (MWM)
Miss Catrin Evans (CEE)
Mr Huw Rees (HLR)
Mr Geraint Conlon (GEC)

Gwyddorau a Thechnegau

Uwch Arweinydd Maes: Mr Gareth Evans

Gwyddoniaeth

Mr Andrew Evans (JAE) Arweinydd yr adran
Mrs Emma Coupland (EJC) Dirprwy Arweinydd Gwyddoniaeth
Mrs Ani Davies (AED) ar famolaeth
Mrs Eleri Thomas (ELT)
Mrs Bethan Thomas (BMT)
Mr Huw Rees (HLR)
Mr Geraint Conlon (GEC)

Dylunio a Thechnoleg

Mr Osian Roberts (OHR) Arweinydd yr adran
Mrs Sara Thomas (SLT)

Technoleg Gwybodaeth

Mr Laurens Barrow (LAB) Arweinydd yr adran
Mr Gareth Evans (GDE)

Maes – Y Dyniaethau

Uwch Arweinydd Maes: Mrs Jenna Rolls-Jones

Addysg Grefyddol

Mrs Jenna Rolls-Jones (JRJ) Arweinydd yr adran
Mrs Lisa Smallwood (LMS)
Mrs Bethan Jones (BLJ)
Miss Meleri Jones (CMJ)

Daearyddiaeth

Mrs Rhian Williams (REW) Arweinydd yr adran
Mrs Lisa Smallwood (LMS)

Hanes

Mrs Claire Smith (CES) Arweinydd yr adran
Mrs Bethan Jones (BLJ)

Maes– Y Celfyddydau

Uwch Arweinydd Maes: Mrs Nia Edwards

Cerddoriaeth

Mrs Nia Edwards (NME) Arweinydd yr adran

Celf a Dylunio

Mrs Geraldene Healey (GEH) Arweinydd yr adran
Miss Cerys John (CRJ)

Drama ac Astudiaethau Cyfryngau

Mr Alun Evans (HAE) Arweinydd yr adran
Mrs Amanda Weeks (AJW)
Mr Meurig Jones (MRJ)

Maes – Iechyd a Lles

Uwch Arweinydd Maes: Miss Catrin Evans

Her Sgiliau

Miss Catrin Davies (CMD) Arweinydd yr adran
Miss Sian Phillips (SGP)
Miss Meleri Jones (CMJ)
Mrs Lisa Woodrow (LVW)
Mrs Rhian Williams (REW)
Mrs Claire Smith (CES)
Miss Cerys John (CRJ)
Mrs Geraldene Healey (GEH)
Mrs Bethan Jones (BLJ)

Addysg Gorfforol

Miss Caryl James (CAJ) Arweinydd yr adran
Mr Owain Tudur (OWT)
Mr Joshua Hughes (JDH)

Galwedigaethol

Mrs Laura Williams (LAW) Arweinydd yr adran
Mr Joshua Hughes (JDH)
Mr Owain Tudur (OWT)
Mrs Sara Thomas (SLT)
Miss Cerys John (CRJ)

Seicoleg

Miss Catrin Evans (CEE)
Mrs Anna Grundy (AEG) ar famolaeth

Cydlynwyr Heriau’r BAC

Heriau Miss Catrin Davies (CMD)
Gyrfâu Mrs Claire Jones (CJo)

Canolfan Tŷ Derwen a’r Adran Cynnal Dysgu

Cydlynydd ADY: Ms Siân Moore (SAM)
Athro arbenigol Tŷ Derwen: Miss Gemma Griffiths (GG)
CALU: Mrs Kellieann O’Sullivan (KAA)
CALU: Mrs Cerian Hall (CH)
Uwch Anogwyr Dysgu a Swyddog Teuluoedd: Mrs Claire Jones (CJo)
Gwarchodwr Gwersi: Mrs Pat Richards (PER)
Anogwr Dysgu a Swyddog Bugeiliol: Mr Jason Rees (JJR)
Swyddog Cefnogi Lles: Miss Elis Jones (EJ)
Swyddog Cefnogi Dysgu: Miss Gwenllian Parsons (GP)
Swyddog Cefnogi Dysgu Tŷ Derwen: Mrs Amy Ryland-Jenkins (ARJ)
Cynorthwy-ydd dysgu: Mrs Lisa Lewis (LL)
Cynorthwy-ydd dysgu: Mrs Siân Thomas (ST)

Staff Ategol

Rheolwr Gweinyddol a Swyddog Data: Mrs Clare Isaac (CMI)
Swyddog Gweinyddol: Mrs Lisa Ronan (LJR)
Swyddog Gweinyddol: Mrs Leanne Jones (LJ)
Swyddog Gweinyddol a Swyddog Arholiadau: Mrs Rhiannon Roberts (RhR)
Cynorthwy-ydd Clerigol: Mrs Kate Pittard (KLP)
Cynorthwy-ydd Clerigol: Miss Cerys Leyshon (CL)
Cynorthwy-ydd Clerigol: Mrs Pamela Thomas (PT)

Rheolwr Safle: Mr Andrew Cardy (AFC)
Gofalwr: Mr Ian Casey (IC)
Gofalwr (rhan amser): Mr Alan Payne (AP)
Technegydd Gwyddoniaeth: Mrs Ruth Holst (PMR)
Technegydd Dylunio a Thechnoleg: Mrs Paula Hodgson (PH)
Technegydd TGCh: Mr Stefan Stuyanovic (SS)