Swyddogion

Prif Swyddogion 2019 – 20

Seren Williams

Charley Birch

Dirprwyon

Cai Howells

Dewi Jones

Gracie Richards

Iestyn James

Morgan Ward

Niamh Richards

Pwyllgorau

 

Pwyllgor Swyddog
Balch Cai / Niamh
Cymreictod Morgan / Dewi
Iechyd a Lles Seren / Charley
Amgylchedd Iestyn a Gracie

 

 

Cynghorau Blwyddyn

 

Cyngor Swyddog
Blwyddyn 7 Dewi Jones
Blwyddyn 8 Morgan Ward
Blwyddyn9 Cai Howells
Blwyddyn 10 Gracie Richards
Blwyddyn 11 Niamh Richards / Iestyn James
Blwyddyn 12 a 13 Seren Williams / Charley Birch
Senedd Seren Williams / Charley Birch