Llywodraethwyr

Dyma restr o lywodraethwyr yr ysgol ar gyfer y flwyddyn 2018-19. Os ydych am gysylltu â’r llywodraethwyr, gallwch wneud drwy anfon e-bost neu lythyr at yr ysgol.

Cadeirydd: Mr Geraint Isaac
Is-Gadeirydd:Mrs Elin Mannion
Clerc: Mrs Simone Delany

SirCymunedRhiantStaff
Mr Robert EvansMrs Elin MannionMrs Mari GruffyddMrs Claire Jones
Cllr Malcolm JamesMr Trystan GriffithsMr Lee LewisMrs Catrin Penry-Williams
Mr Huw MarshallMr Geraint IsaacMrs Kathryn Davies-EvansMr Owain Tudur
Swydd WagMr John StoodleyDr Tracy Breathnach Mr Meurig Jones