Arholiadau

Amserlen Arholiadau CBAC Tachwedd 2022

Amserlen Arholiadau CBAC Ionawr 2023

Amserlen Arholiadau Pearson Ionawr 2023

Amserlen Arholiadau CBAC Haf 2023 – Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol

Amserlen Arholiadau CBAC Haf 2023 – TGAU

Amserlen Arholiadau CBAC Haf 2023 – Cymwysterau Galwedigaethol

Amserlen Arholiadau Pearson Haf 2023

 


Diwrnod Canlyniadau

Estynir wahoddiad i’r dysgwyr ddod i’r ysgol ar y diwrnodau isod er mwyn derbyn eu canlyniadau ynghyd â thrafod eu llwybrau nesaf gyda staff yr ysgol a mudiadau allanol megis Swyddog Gyrfa Cymru. Bydd cyngor ar gael hefyd ynghylch y Gwasanaethau ar ôl y Canlyniad.

Awst 17eg: Canlyniadau Safon Uwch / Uwch Gyfrannol a chyrsiau Lefel 3

Awst 24ain: Canlyniadau TGAU a chyrsiau Lefel 1 / 2