Adolygu

Gwaith Annibynnol ac Adolygu

Er mwyn sicrhau llwyddiant anogir dysgwyr i ymgymryd â gwaith annibynnol yn rheolaidd o flwyddyn 7. Bwriad y tasgau yma yw i gymhwyso’r wybodaeth a ddysgir o fewn gwersi a datblygu’r dealltwriaeth a’r sgiliau angenrheidiol.

Mae llu o wefannau defnyddiol ar gael i gynorthwyo dysgwyr gyda’i gwaith:

Moodle

Weebly.mathemateg

Bbcbitesize

Revisionscience.com

s-cool.co.uk

englishbiz.co.uk

getrevising.co.uk

 

Mae hefyd gwefannau sy’n gallu cynnig cymorth i ddysgwyr wrth baratoi ar gyfer arholiadau.

Cymorth wrth greu amserlen adolygu:

https://getrevising.co.uk/planner

https://revisionworld.com/create-revision-timetable

https://www.goconqr.com/en/revision-timetable/

https://www.bbc.com/bitesize/articles/zn3497h

 

Cymorth wrth greu nodiadau neu cardiau adolygu:

https://getrevising.co.uk/make

https://www.goconqr.com/en/flashcards/

https://www.cram.com/

https://www.brainscape.com/