Clybiau

Clybiau

Pob brynhawn dydd Gwener mae’r ysgol yn darparu cyfleoedd i ddysgwyr ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 i gymryd rhan mewn gweithgareddau all-gyrsiol er mwyn ennyn a datblygu diddordebau gwahanol. Mae’r dysgwyr yn cael dewis pob tymor y clybiau yr hoffent eu mynychu er mwyn cael profiadau amrywiol a hwylus.

Mae aelodau blwyddyn 12 yn rhedeg y clybiau gwahanol gyda chymorth aelodau o staff. Mae hyn yn rhan o’u gwaith ar gyfer y Tystysgrif Her Sgiliau ac felly maent yn cynllunio’n fanwl ac yn sicrhau darpariaeth hwylus a diddorol sy’n helpu datblygu medrau gwahanol ac ychwanegol sydd angen ar ein Dysgwyr Llan.

Clybiau sydd ar gael:

 • Clwb Pêl-Rwyd
 • Clwb Pêl-Droed
 • Clwb TGCh
 • Clwb Pêl-Fasged
 • Clwb Gemau Bwrdd
 • Clwb Celf
 • Clwb Pêl-Osgoi
 • Meddylgarwch
 • Clwb Rygbi
 • Clwb Ieithoedd
 • Clwb Ffitrwydd
 • Clwb Eco
 • Clwb Cerddoriaeth
 • Clwb Drama
 • Clwb Hoci
 • Clwb Gymnasteg
 • Clwb Dug Caeredin (Blwyddyn 9)