Adrodd ar Gynnydd

Mae’r ysgol yn darparu gwybodaeth am gynnydd dysgwyr yn gyson drwy’r flwyddyn drwy adroddiadau a nosweithiau rhieni. Yn ystod Cyfnod Allweddol 3 a 4 defnyddir pwyntiau cyrhaeddiad i adrodd ar gynnydd dysgwyr, mae’r rhain i’w gweld isod:

Yn ystod Cyfnod Allweddol mae cyfle gan fyfyrwyr i ddilyn cyrsiau Safon Uwch a BTEC a dengys sut mae’r graddau yn cyfateb yn y tabl isod:

Cymwysterau Lefel APwyntiau UCASCymwysterau Diploma Ategol Lefel 3
A*56Anrhydedd*
A48Anrhydedd
B40
C32Clôd
D24
E16Pas