Mynediad

Gwybodaeth am Dderbyn Dysgwyr

Fe drefnir ymweliadau i rieni a dysgwyr fel rhan annatod o’n cynllun pontio. Dilynwn bolisi derbyn yr Awdurdod Addysg sydd ar gael gennym ni neu gan yr Adran Addysg.