Y Gymuned

YGG Llangynwyd yn y Gymuned

Mae’r ysgol yn gweithio’n agos iawn gyda nifer o bartneriaid yn ein cymuned leol gan gynnwys:

 • Diwrnodau Pontio gydag ysgolion cynradd y Clwstwr
 • Cyd-weithio gyda’r Gwasanaethau Cyhoeddus lleol
 • Cefnogi elusennau lleol a chenedlaethol
 • Cyfrannu at y banc bwyd lleol
 • Trefnu profiad gwaith gyda busnesau lleol
 • Cynnal gweithgareddau yn yr eglwysi lleol
 • Cefnogi gweithgareddau coffa
 • Cyfrannu’n fisol at Yr Hogwr
 • Perfformio cyngherddau / sioeau cerdd
 • Gwirfoddoli ar gyfer Gwobr Dug Caeredin
 • Cymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol
 • Trefnu tripiau’n leol
 • Dysgwyr yn cefnogi meithrinfa
 • Cyfeillion Llangynwyd – staff a rhieni yn gweithio gyda’i gilydd
 • Cyd-weithio gydag Urdd Gobaith Cymru
 • Cyd-weithio gyda Menter Bro Ogwr