Talu ar-lein

Taliadau arian cinio

Cyfarwyddiadau ar sut i ychwanegu arian i gyfrif arian cinio

Dolen i’r wefan

 

SIMS Pay

Mae’r system yr ydych yn ei defnyddio i wneud taliadau yn newid ei henw. O’r 26ain o Orffennaf 2021 Pay360 Education Payments fydd yr enw newydd ar SIMS Pay.

  • Byddwch yn gwneud taliadau yn yr un ffordd – byddwch yn sylwi ar logo newydd (Pay360 by Capita) ar y dudalen fewngofnodi ac yn y porth.
  • Bydd y ddolen i fewngofnodi yn cael ei diweddaru i ‘pay360educationpayments.com’
  • Wrth wneud taliad, sylwch y bydd y manylion ar eich cyfriflen cerdyn yn dangos fel ‘Pay360*school_name’ (yn lle ‘Capita*school_name’)

Bydden yn argymell eich bod yn ychwanegu’r cyfeiriad ebost newydd sef ‘noreply@pay360educationpayments.com’ i’ch cysylltiadau/rhestr wen er mwyn sicrhau na fydd yr ebyst yn cael eu nodi fel post sothach

Cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio SIMS Pay

Dolen i’r wefan