Newyddion Diweddaraf

SIMS Pay

Er gwybodaeth, bydd yr ysgol yn dechrau system dalu newydd yn y dyfodol agos.  Gweler y canllawiau ar sut I ddefnyddio’r system.  Byddwch yn derbyn gwahoddiad gan yr ysgol i ymuno cyn bo hir

SIMS Pay for Customers-Cymraeg