Newyddion Diweddaraf

YGGLLAN: FFORWM RHIENI LLANGYNWYD

FFORWM RHIENI LLANGYNWYD- Ymunwch â thîm Llan, Rydym eisiau clywed gennych chi! Darllenwch y llythyr ac Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r fforwm, gofynnwn i chi ddatgan hyn drwy glicio ar y frawddeg hon a llenwi’r ffurflen.

 

LLANGYNWYD PARENT FORUM- Join Tîm Llan, we want to hear from you! Read the letter and If you have an interest of joining the forum we ask that you declare this by clicking this sentence and filling in the form.

Fforwm Rhieni YGG Llangynwyd Parent Forum

Diolch yn fawr iawn/ thank you very much,

 

Mr Owain Tudur

Uwch Arweinydd Lles

Senior Leader of Well-being

YGGLLAN / Cymwysterau Cymru : TGAU

Rhieni/Gofalwyr

Mae Cymwysterau Cymru yn creu cyfres newydd sbon o gymwysterau TGAU wedi’u Gwneud-i-Gymru a fydd yn gwireddu uchelgais y Cwricwlwm newydd i Gymru ac yn diwallu anghenion dysgwyr.

Rydyn ni am gyrraedd cymaint o bobl yng Nghymru â phosibl fel eu bod nhw’n gallu dweud eu dweud ar ddyfodol cymwysterau yng Nghymru. Bydden ni’n gwerthfawrogi eich cymorth i ledaenu’r gair yn fawr gyda rhieni a gofalwyr dysgwyr yn eich ysgol/coleg ac rydyn ni’n gofyn yn garedig i chi anfon y neges fer isod ymlaen atynt gan ddefnyddio eich dull arferol o gyfathrebu. Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

 

Neges i rieni/gofalwyr:

Neges gan Cymwysterau Cymru: O 2025 ymlaen fe fydd cymwysterau TGAU yn newid. Cliciwch yma i Dweud Eich Dweud!