Newyddion Diweddaraf

GOHIRIAD Noson Rhieni Bl 7 19/3/2020

Yn sgil cyngor diweddar fe fydd Noson Rhieni Bl 7 yn cael ei ohirio am nawr ac yn cael ei aildrefnu cyn gynted a phosib.

Diolch am eich amynedd.

 

CAU’R YSGOL – Tywydd Glwyb

O ganlyniad i’r tywydd gwlyb fe fydd yr ysgol yn cau prynhawn yma.

 

Fe fydd tecst yn cael ei danfon pan fydd y byses yn gadael y safle.

 

 

Noson Rhieni Bl10 5/3/2020

Fe fydd Noson Rhieni Bl 10 yn cael ei chynnal yn Neuadd yr Ysgol ar Ddydd Iau 5/3/2020.

Fe fydd yn dechrau yn brydlon am 15.00yh ac yn gorffen am 18.00yh.

Oes modd gofyn yn garedig i chi fod yn ymwybodol bod parcio yn dynn iawn ar y safle oherwydd yr adeiladu sydd yn parhau, felly plis defnyddiwch yr hewl tu allan ar ardal rhydd sydd cyferbyn a safle’r ysgol.

Diolch am eich cydweithrediad

Y Swyddfa

 

Noson Opsiynau Cyfnod Allweddol 4 Nos Iau 30/1/2020

Cynhelir noson opsiynau ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 9 a’u rhieni ar nos Iau 30ain o Ionawr 2020. Bydd cyflwyniad yn y  Neeuadd am 4.00yp I rannu gwybodaeth am gwricwlwm cyffredinol CA4 2020-2022. Bydd hefyd cyfle i chi fynychu amrywiaeth o gyflwyniadau gan arweinwyr pwnc er mwyn derbyn gwybodaeth a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudiaethau Cyfnod Allweddol 4.  Yn ogystal, bydd cyfle i drafod hefyd gyda’r Arweinydd Cynnydd a Lles Cyfnod Allweddol 4.

Noson Optiynau CA5 Nos Iau 9/1/2020

Cynhelir noson opsiynau ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 11 a’u rhieni ar nos Iau 9fed o Ionawr 2020. Cyfle i chi fynychu amrywiaeth o gyflwyniadau gan arweinwyr pwnc er mwyn derbyn gwybodaeth a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudiaethau Cyfnod Allweddol 5.  Yn ogystal, bydd cyfle i drafod hefyd gyda’r Arweinydd Cynnydd a Lles Cyfnod Allweddol 5.