Newyddion Diweddaraf

Diwrnod HMS 2019-2020

Diwrnod HMS YGG Llangynwyd

Dydd Gwener 4/10/2019

Dydd Llun 9/12/2019

Dydd Llun 6/1/2020

Ysgol ar gau i ddysgwyr.

Trefniadau Casglu Canlyniadau Arholiadau

Bydd yr ysgol ar gau yn ystod y gwyliau i ddosbarthu canlyniadau UG/Uwch a TGAU. I alluogi dysgwyr i dderbyn eu canlyniadau, byddwn yn dosbarthu’r rhain yn Ysgol Gynradd Llangynwyd (Llangynwyd Primary) Heol-Yr-Ysgol, Llangynwyd, Maesteg CF34 9TE.  Dosbarthir y canlyniadau ar y diwrnodau canlynol yn ystod yr amseroedd penodol:

Canlyniadau Safon Uwch:                                Dydd Iau  15.08.19  09:00-10.00

Canlyniadau Uwch Gyfrannol:                        Dydd Iau  15.08.19  10:00-11:00

 

Canlyniadau TGAU Bl.11:                                  Dydd Iau  22.08.19  09:00-10.00

Canlyniadau modylau TGAU Bl.10:                Dydd Iau  22.08.19   10.00-11.00