Newyddion Diweddaraf

Dysgu Hirbell

Yn sgil y cynnydd mewn achosion positif o COVID ymhlith dysgwyr a staff, bydd angen i ni fel ysgol symud i ddysgu’n rhithiol i flynyddoedd penodol ar ddiwrnodau penodol yr wythnos hon.

Am fanylion pellach am bwy sy’n cael ei effeithio cliciwch ar y llythyr isod

Llythyr at Rieni 21.03.22