Presenoldeb

Data Llywodraeth Cymru – Effaith ar ganlyniadau oherwydd absenoldeb dysgwyr o’r ysgol ym mlwyddyn 10 ac 11

Mae ystadegau 2019 yn dangos bod effaith sylweddol ar bob mesur perfformiad oherwydd absenoldeb o’r ysgol ar gyfer dysgwyr dros Gymru y llynedd. Gallwch gweld fwy o fanylion isod.

Data presenoldeb cymraeg.docx