Iechyd a Lles

Iechyd a Lles

Mae gan yr ysgol Tîm Bugeiliol sy’n gyfrifol am gefnogi iechyd a lles ein dysgwyr. Bydd aelodau’r tîm yn gweithio gyda dysgwyr unigol yn ôl eu hanghenion gwahanol trwy gynnal sesiynau amrywiol:

  • Mentora academaidd
  • Mentora bugeiliol
  • Ymyraethau Lles
  • Ymyraethau ELSA
  • Ymyraethau Thrive
  • Cyfeiriadau at nyrs yr ysgol
  • Cyfeiriadau at gwnsela
  • Cydweithio ag asiantaethau allanol
  • Mae gwybodaeth ynglŷn â sut i gefnogi dysgwyr yn academaidd / cymdeithasol / emosiynol yn cael eu rhannu gyda staff drwy Class Charts.

 

Gallwch gweld manylion am adnoddau ar lein Iechyd a Lles AM DDIM isod.

Add-gorff Teulu