Trefn y Tiwtoriaid

Tiwtoriaid 2019-20

Arweinydd Cynnydd a Lles CA3 Owain Tudur
7 Garw 1 Alexander Price (P112)
7 Garw 2 Bethan Thomas (G4)
7 Llynfi 1 Judith Williams (P113)
7 Llynfi 2 Owain Morris (P106)
7 Ogwr 1 Anna Grundy (C105)
7 Ogwr 2 Claire Smith ac Esyllt Thomas (Gwe) (P104)

 

Pennaeth Blwyddyn 8 Angharad Howard a Cerys John
8 Garw 1 Huw Rees (G1)
8 Garw 2 Sian Rowlands a Buddug James (P15)
8 Llynfi 1 Dewi Owen (P102)
8 Llynfi 2 Andrew Evans (G11)
8 Ogwr 1 Eleri Thomas (G14)

 

Pennaeth Blwyddyn 9 Meirion Morgan
9 Garw 1 Owen Lewis (P204)
9 Llynfi 1 Bethan Jones (P107)
9 Llynfi 2 Lee Taylor a Ruth Pomeroy (Gwe) (P115)
9 Ogwr 1 Georgia Cooper (P17)
9 Ogwr 2 Osian Roberts (P2)

 

Pennaeth Blwyddyn 10 Tomos Loosemore
10 Garw 1 Alun Evans (C104)
10 Garw 2 Geraldene Healey (C2)
10 Llynfi 1 Catrin Penry-Williams (C3)
10 Ogwr 1 Carwyn Davies (P202)
10 Ogwr 2 Jenna Rolls-Jones (P103)

 

Arweinydd Cynnydd a Lles CA4 Iwan Jones
11 Garw 1 Sara Thomas (P5)
11 Garw 2 Bethan Williams (P116)
11 Llynfi 1 Gemma Clarke & Caryl James (Gwe) (G15)
11 Llynfi 2 Laurens Barrow (P4)
11 Ogwr 1 Gareth Evans (P102)

 

Arweinydd Cynnydd a Lles CA5 Non Lewis
12 Cwmdu Joshua Hughes (P16)
12 Garth Emma Coupland (G2)

 

Arweinydd Cynnydd a Lles CA5 Non Lewis
13 Coegnant Sarah Stephens (P26)
13 Ffaldau Sian Davies (P19)