Cyfundrefn Gynhaliaeth

Uwch Dîm Arwain

Prifathro                                                                                   Mr Meurig Jones                  

Dirprwy Brifathrawes                                                           Mrs Lisa Woodrow              

Pennaeth Cynorthwyol                                                        Miss Catrin Evans               

Pennaeth Cynorthwyol                                                        Mr Owen Lewis & Mr Iwan Jones            

Cynnydd a Lles

Cydlynydd ADY                                                                      Miss Sian Davies                  

Arweinydd Cynnydd a Lles Cyfnod Allweddol 3             Mr Owain Tudur                  

Pennaeth Blwyddyn 7                                                          Mr Owain Tudur                  

Pennaeth Blwyddyn 8                                                          Miss Cerys John

Pennaeth Blwyddyn 9                                                          Mr Meirion Morgan              

Arweinydd Cynnydd a Lles Cyfnod Allweddol 4             Mr Iwan Jones                      

Pennaeth Blwyddyn 10                                                        Mrs Angharad Howard       

Pennaeth Blwyddyn 11                                                        Mr Tomos Loosemore                     

Arweinydd Cynnydd a Lles Cyfnod Allweddol 5           Mrs Non Lewis                    

Gofal Bugeiliol

  • Tiwtor Personol
  • Pennaeth Blwyddyn
  • Arweinydd Cynnydd a Lles
  • Swyddogion Cefnogi Dysgu
  • Swyddog Maeth a Lles                                                                                                                                                        
  • Swyddog Ymgysylltu Teuluol

Cysylltu â’r Ysgol

Mae modd cyfathrebu â’r ysgol trwy’r dulliau canlynol:

Ffonio ar                      01656 815700

Gyrru e-bost i             post@yggllangynwyd.pen-y-bont.cymru

Gofynnir i rieni nodi beth yw pwrpas yr alwad fel bod y swyddfa’n gallu cyfeirio’r alwad i’r person perthnasol a/neu pasio neges ymlaen i’r person perthnasol. Ni fydd modd siarad ag athro dosbarth neu bwnc yn uniongyrchol. Os oes angen pasio neges bwysig ymlaen i ddisgybl, gwneir hyn ar ddechrau neu diwedd gwers. Nid yw wastad yn bosib siarad yn syth gydag aelod o’r Tîm Rheoli. Caiff neges ei basio ymlaen i’r person perthnasol.            

System Tecstio

Mae’r system hon wedi bod yn weithredol ers Ebrill 2011.  Gall rieni sicrhau bod yr ysgol yn cael gwybod os yw rhif ffôn symudol yn newid.

Llinell Absenoldeb

Er mwyn i ni allu prosesu gwybodaeth am absenoldebau mor effeithlon â phosib, mae llinell uniongyrchol gennym ar gyfer recordio neges am absenoldeb disgybl.

Rhif ffôn y linell hon yw 01656 815708.

Ceir gwybodaeth ddiweddaraf ar wefan yr ysgol o ddigwyddiad, llwyddiannau a dyddiadau pwysig www.yggllangynwyd.cymru