Latest News

URDD: Trip Cymru v Groeg Pêl-droed Merched | Wales v Greece Women’s Football Trip

Trip Cymru v Groeg Pêl-droed Merched | Wales v Greece Women’s Football Trip

26/11/21 – 19:15  Parc y Scarlets, Llanelli

Merched | Girls – Bl.6, 7 & 8 | Yr.6, 7 & 8

 Mae Adran Chwaraeon yr Urdd yn trefnu trip i ferched blwyddyn 6, 7 ac 8 i fynychu gem pêl-droed merched Cymru v Groeg nos Wener 26 o Tachwedd yn Stadiwm Parc y Scarlets. £16 a fydd hyn yn cynnwys eich bws a’ch tocyn i’r gêm.

The Urdd Sports Department are organizing a trip for girls in Years 6, 7 and 8 to attend the Wales v Greece girls football match on Friday 26th November at Parc y Scarlets. £16 and this will include your bus and ticket to the game.

I gofrestru | To register;

https://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/