School Day

08:40 – 09:30 Gwers 1
09:30 – 10:20 Gwers 2
10:20 – 10:35 Egwyl CA4/CA5 10:20 – 10:40 Tiwtor CA3
10:35 – 10:55 Tiwtor CA4/CA5 10:40 – 10:55 Egwyl CA3
10:55 – 11:45 Gwers 3
11.45 – 12.35 Gwers 4
12.35 – 1.20 Cinio
1.20 – 2.10 Gwers 5
2.10 – 3.00 Gwers 6
3.00 Diwedd y Dydd