Vacancy: Swyddog Cefnogi Dysgu

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, ymroddgar a hyblyg i weithio fel Swyddog Cefnogi Dysgu i gynorthwyo gyda dysgwyr sydd ag anawsterau dysgu ar draws yr ystod oedran o fewn prif ffrwd yr ysgol.

https://www.eteach.com/job/swyddog-cefnogi-dysgu-1429226

Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.