YGGLlan: Llangynwyd Transition Pack

Annwyl Riant/Gwarcheidwad,

Gweler isod y ddolen i becyn pontio Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd. Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i atebion i’ch cwestiynau yma. Edrychwn ymlaen at groesawu eich plentyn i Langynwyd ym mis Medi!

 

Cliciwch yma>>Pecyn Pontio Llangynwyd Transition Pack<< Click here

 

Dear Parent/Guardian,

Please see below the link to Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd’s transition pack. We hope that you will find answers to any of your questions here. We look forward to welcoming your child to Llangynwyd in September!

 

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth/ Thank you very much for your support,

Mr Owain Tudur

Uwch Arweinydd Lles

Senior Leader of Well-being