YGGLLAN: SNOW DAY 8/3/2023

Yn dilyn trafodaethau gyda’n cwmniau bws a’r rhagolygon am fwy o eira i ddod hwyrach y bore yma. Rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau yr ysgol heddiw Dydd Mercher 08.03.23

 

Following conversation with bus companies and further snow expected later this morning, we have decided to close the school today, Wednesday 08.03.23

 

Diolch am eich cefnogaeth a chydweithrediad / Thank you for your support and cooperation.

Meurig Jones