YGGLLAN: Swydd Cynorthwy-ydd Clerigol

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag ysgol flaengar a llwyddiannus mewn cyfnod cyffrous yn ei
hanes. Mae gennym dîm brwdfrydig o staff sydd yn ymroi’n llwyr i gynnal safonau uchaf o ddysgu
ac addysgu a chyflawniad dysgwyr. Chwiliwn am berson brwdfrydig ac ymroddgar i gynorthwyo
gyda’r gwaith gweinyddol yn yr ysgol, yn benodol gwaith dyblygu ynghyd â gwaith llungopïo,
gweinyddol cyffredinol a chymorth cyntaf.

Hysbyseb Cynorthwy-ydd Clerigol-Mai 23 cy

Mae’r gallu i siarad cymraeg yn bwysig ar gyfer y swydd yma.