YGGLlan: Adjustment to routes B42 & B43

Annwyl Rhieni

Addasiadau i Lwybrau Bysiau B43 a B42.
Mae man addasiadau wedi digwydd i’r llwybrau uchod. Mae hyn yn golygu fe fydd ambell i arhosfan ar yr hen lwybr B43 nawr yn cael ei gasglu gan y B42, ag ambell i arhosfan newydd ar y B42 o ganlyniad. Fe fydd y B42 yn derbyn tocynnau bws B43 ac felly ni fydd angen newydd tocyn.

Plîs gwiriwch os ydy hyn yn effeithio’ch plentyn a rhowch wybod iddynt am y newidiadau.

Dear Parents
Adjustments to the B43 and B42 routes
There has been some small adjustments to the B43 and B42 routes. These include moving some of the B43 bus stops to the B42 route and the addition of more stops on the B42 route. B43 bus passes will be accepted on the B42 route and there will not be any need for new bus passes.
Please check if this affects your child and let them know of the changes.

B42, Heol y Cyw, Pencoed, Tondu and Coytrahen
Company: Pencoed Travel 01656 860200
The B42 bus’s timetable.
Time
Bus stop
07:45am
Bus Stop White Horse (Coychurch)
07:48am
Bocam Park Stop
07:53am
Bus stop, Britannia Pub (Pencoed)
07:55am
Bus stop, Greenacre Drive bus stop (Hendre Road)
08:00am
Bus stop, opposite Kiss Curl Hairdressers (Penprysg Road)
08:02am
Bus Stop, S&T Tyres (Penprysg Road)
08:08am
Bus Stop, Heol-Y-Cyw Workmens Club (Pant Hirwaun)
08:20am
Bus stop, Maesteg Road, Tondu (Farm Foods), Llynfi Arms and Dr Richards Hill
08:25am
Bus Stop, Bridgend Road (Coytrahen)

B43, Ogmore Valley and Bryncethin
Company: Pencoed Travel 01656 860200

The B43 bus’s timetable.
Time
Bus stop
07:50am
Clock Nantymoel
07:53am
The Square Nantymoel
07:55am
Wyndham St Ogmore Vale
08:00am
Clacks
08:10am
Park Avenue
08:15am
Blackmill

Diolch
Swyddfa YGGLlangynwyd