Gwybodaeth a chanllawiau dysgu hirbell – COVID-19

 

Datganiadau
Cychwyn nol Medi 2020 17/7/2020 16.00hrs

Llythyr CBSP  at Rieni Medi 2020

Datganiad 26.06.2020 4pm

Am wybodaeth trafnidiaeth ar gyfer yr ysgol am weddill y tymor, plis cysylltwch yn uniongyrchol gyda’r cwmni bws perthnasol am amseroedd teithio ayyb.  Mae manylion cyswllt pob llwybr trwy dilyn y linc yma. Trafnidiaeth

 

Mae’r ysgol yn edrych ymlaen i gychwyn croesawu dysgwyr nol yr wythnos nesaf! Dyma fideo yn esbonio rhai o’r trefniadau a chamau sydd yn eu lle!

 

Llythyr Cyfarwyddwr Addysg 22.06.2020

Datganiad 19.06.2020 4pm

Gwybodaeth ailagor ar 29.06.2020

Datganiad 12.06.2020 4pm

Datganiad 09.06.2020 2pm

Llythyr at Rieni a Gofalwyr 4.6.2020

Datganiad 03.06.2020 5pm

Datganiad 02.06.2020 2pm

Datganiad 19.05.2020 4pm

fframwaith-penderfyniadau-gyfer-cam-nesaf-addysg-gofal-plant

Datganiad 12.05.2020 4pm

Llythyr at Rieni o’r Consortiwm Canolbarth y De – 06.05.2020

Datganiad 05.05.2020 4pm

Banc Bwyd 4-8 Mai 2020

Datganiad 28.04.2020 2pm

Holiadur Barn Rhiant a Dysgwr

Datganiad 21.04.2020 2pm

Datganiad 31.03.2020 2pm

Heddlu 25.03.20 15.45 yh

Datganiad 24.03.2020 2pm.docx

Dysgwyr Prydiau am Ddim 22-3-2020

Llythyr i’r dysgwyr 20.03.2020 14.30

Gweithwyr allweddol awdurdod lleol cais am gofal plant 20.03.2020 14.15yh

Datganiad 19.03.2020 16.15 hrs

Useful resources linked to wellbeing (COVID-19). 19-3-2020 12.00 yh

Talking to children about Coronavirus.  19-3-2020 12.00 yh

(Adapted) Talking to kids about COVID-19-. 19-3-2020 12.00 yh

Datganiad 19-3-2020 am 9.30yh

Dysgu Hirbell
CA5

Bwletin Bl.12 – 22.06.2020

5. Bwletin Bl.12 – 01.06.2020

4. Bwletin Bl.12 – 18.05.2020

Bwletin Bl.12 – 11.05.2020

Cymorth Dysgu Hirbell

Bwletin Bl. 12 – 04.05.2020

Bwletin Bl.13 – 04.05.20

Bwletin Bl.12 – 27.04.2020

Bwletin Bl.13 – 27.04.2020

Bwletin Gwaith 21.04.2020 Bl.12

Llythyr Cymwysterau Cymru i Ddysgwyr 03.04.2020

Cwestiynau cyffredin gan Gymwysterau Cymru 03.04.2020 General Questions from Qualifications Wales 03.04.2020

Hybu lles teuluoedd – Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Cymorth trefnu amser

Canllawiau Gwaith Work Guidelines

CA5 20.03.2020

CA4

Bwletin Bl.10 – 22.06.2020

5. Bwletin Bl. 10 – 01.06.2020

4. Bwletin Bl. 10 – 18.05.2020

Bwletin Bl. 10 – 11.05.2020

Cymorth Dysgu Hirbell

Bwletin Bl. 10 – 04.05.2020

Bwletin Bl. 11 – 04.05.2020

Bwletin Bl. 10 – 27.04.2020

Bwletin Bl.11 – 27.04.2020

Bwletin Gwaith 21.04.2020 Bl.10

Bwletin Gwaith 21.04.2020 Bl.11

Llythyr Cymwysterau Cymru i Ddysgwyr 03.04.2020

Cwestiynau cyffredin gan Gymwysterau Cymru 03.04.2020

Hybu lles teuluoedd – Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Cymorth trefnu amser

Canllawiau Gwaith Work Guidelines

CA4 20.03.2020

CA3

Bwletin Bl. 7 – 22.6.2020

Bwletin Bl. 8 – 22.6.2020

Bwletin Bl. 9 – 22.6.2020

5. Bwletin Bl. 7 – 1.6.2020

5. Bwletin Bl. 8 – 1.6.2020

5. Bwletin Bl. 9 – 1.6.2020 pdf

4. Bwletin Bl. 7 – 18.05.2020

4. Bwletin Bl. 8 – 18.05.2020

4. Bwletin Bl. 9 – 18.05.2020

Bwletin Bl. 7 – 11.05.2020

Bwletin Bl. 8 – 11.5.2020

Bwletin Bl. 9 – 11.05.2020

Cymorth Dysgu Hirbell

Bwletin Bl. 9 – 04.05.2020

Bwletin Bl. 8 – 04.05.2020

Bwletin Bl. 7 – 04.05.2020

Bwletin Bl. 727.04.2020

Bwletin Bl. 8 27.04.2020

Bwletin Bl. 9 27.04.2020

Bwletin Gwaith 21.04.2020 Bl.7

Bwletin Gwaith 21.04.2020 Bl.8

Bwletin Gwaith 21.04.2020 Bl.9

Hybu lles teuluoedd – Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Cymorth trefnu amser

Canllawiau Gwaith Work Guidelines

CA3 20.03.2020