YGGLLAN: Llythyr Dechrau Tymor Ionawr 2022.

Darllenwch  y lythyr i rieni Ionawr 22 am fanylion pellach ynglun a dechrau’r tymor newydd gyda YGGLlangynwyd.