Dychwelid i’r Ysgol Medi 2020

Dilynwch y linc isod i ddarllen llythyr gan y Prifathro ynglun a trefniadau dychwelid i’r ysgol ym mis Medi 2020

Cychwyn nol Medi 2020

Dilynwch y linc isod i ddarllen llythyr gan BCBC ynglun a trefniadau dychwelid i’r ysgol ym mis Medi 2020.

Llythyr LH at Rieni Medi 2020