Neges gan CBSP am Docynnau Bws Medi 2020

Yn sgil y pandemig COVID-19 a gofynion cadw pellter diogel sydd dal yn eu lle ar drefnidiaeth ysgol, bydd dosbarthu a defnyddio tocynnau bws ar gyfer pob dysgwr cymwys yn cael eu gohirio o fis Medi ymlaen nes clywir yn wahanol.  Pwrpas y weithred hon yw i leihau amser llwytho a dadlwytho’r bysiau ac i gadw pellter cymdeithasol rhwng y gyrrwr a’r dysgwyr.