Llythyr gan y Prifathro ynghlun a Coronafirws

Isod mae llythyr gan y Brifathro sy’n esbonio’r camau Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn cymryd yn sgil y pandemig Coronafirws.

Llythyr CVirus 16-3-2020