Noson Rhieni Bl10 5/3/2020

Fe fydd Noson Rhieni Bl 10 yn cael ei chynnal yn Neuadd yr Ysgol ar Ddydd Iau 5/3/2020.

Fe fydd yn dechrau yn brydlon am 15.00yh ac yn gorffen am 18.00yh.

Oes modd gofyn yn garedig i chi fod yn ymwybodol bod parcio yn dynn iawn ar y safle oherwydd yr adeiladu sydd yn parhau, felly plis defnyddiwch yr hewl tu allan ar ardal rhydd sydd cyferbyn a safle’r ysgol.

Diolch am eich cydweithrediad

Y Swyddfa