Noson Opsiynau Cyfnod Allweddol 4 Nos Iau 30/1/2020

Cynhelir noson opsiynau ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 9 a’u rhieni ar nos Iau 30ain o Ionawr 2020. Bydd cyflwyniad yn y  Neeuadd am 4.00yp I rannu gwybodaeth am gwricwlwm cyffredinol CA4 2020-2022. Bydd hefyd cyfle i chi fynychu amrywiaeth o gyflwyniadau gan arweinwyr pwnc er mwyn derbyn gwybodaeth a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudiaethau Cyfnod Allweddol 4.  Yn ogystal, bydd cyfle i drafod hefyd gyda’r Arweinydd Cynnydd a Lles Cyfnod Allweddol 4.